Warunki korzystania z serwisu

Regulamin

Sklep internetowy Sylwit  działający pod adresem www.sylwit.pl .   

Nazwa  P. H.U. Sylwit Mariusz Wódkowski

Szyleny Wieś 10A 14-500 Braniewo

NIP 582-147-19-73

POLSKA

DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE

Sklep internetowy-sklep działający pod adresem www.sylwit.pl,  sprzedający  towary będące w jego ofercie  za pośrednictwem sieci  internet.

Konsument-osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru.

Podmiot realizujący płatność-zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot,który pośredniczy przy realizacji  płatności za pomocą przelewu elektronicznego,przelewu bankowego lub płatnością kartą kredytową.

Dni robocze- wszystkie dni tygodnia,wyłączając ustawowo wolne od pracy.

Czas realizacji zamówienia-czas ,w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

Kurier-zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot,który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego.

Magazyn-miejsce,w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.


Przyjmowanie zamówień

1.Kupujący może składać zamówienia przez 24(dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.Kupujący, składając zamówienie i dokonując wyboru dostawy przez firmę kurierską, z płatnością dokonywaną przez Internet,zawiera umowę kupna-sprzedaży na odległość  zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

3.Kupujący w zamówieniu wskazuje zamawiane towary,sposób dostawy,sposób płatności,adres dostawy,adres na jaki ma zostać wystawiony dokument zakupu(faktura).

4.Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu,w tym anulowac zamówienie,do momentu jego zrealizowania(czyli do momentu przekazania do wysłania).


Realizacja zamówienia

1.Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy,przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2.Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

3.Zamówienie składające  się  z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia tj.po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.

4.W przypadku płatności przelewem ,powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu.

5.W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego,Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od  realizacji umowy w terminie 30(trzydziestu) dni ,licząc od dnia jej zawarcia.

6.Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30(trzydzieści)dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.

7.Jeżeli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia,Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym(wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie) z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej  dalszego postępowania w sprawie zamówienia.


Dostępność towarów

1.Obecność towaru na stronach produktowych  Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2.Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.

3.Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy,kiedy  zamawiany towar znajduje się  w Magazynie.


Formy płatności

1.Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową-realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

2. Zapłaty za towar można również  osobiście(gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem. W takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

 

Dowód zakupu

1.Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży(dowód zakupu),którym jest paragon lub faktura VAT,zgodnie a wyborem przy składaniu zamówienia.

2.W przypadku chęci otrzymania  faktury VAT należy jako płatnika wybrać pole firma i wypełnić odpowiednie pola formularza  podczas składania zamówienia.

3.W przypadku chęci otrzymania faktury proforma  niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym,oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia na który faktura proforma powinna zostać przesłana.


Ceny


1.Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone  przy oferowanych  towarach podawane są  w polskich złotych,zawierają podatek VAT,nie  zawierają informacji na temat  kosztów przesyłki.

2.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3.Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju  akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

5.Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny,będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


Koszt dostawy

1.Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy.

2.Koszty dostawy towaru zamówionego zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

3.Koszty  dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą Kupującego ,mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Odbiór przesyłek

1.W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy kurierskiej.W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu ,należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny,zawierający opis uszkodzenia.

2.Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30kg.W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.


Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. konsument zawierając 'umowę na odległość' , może od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania  nabytej rzeczy.Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

2.Zgodnie z ustawą , możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane z fabrycznego opakowania nagrania audialne,wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe.

3.Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób ,zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.Do przesyłki prosimy dołączyć oryginał dokumentu zakupu.

4.Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie ,wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.

5.Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący,informujemy że nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

6.Sklep Internetowy dokona zwrotu należności na wskazane przez Kupującego konto bankowe.


Gwarancja

1.Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.

2.W przypadku towaru,na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji ,Kupujący może reklamować  nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

3.Kupujący reklamuje  towar bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

4.Warunki  oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości,określane są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

5.Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.


Niezgodność towaru z umową

1.Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji .

2.Sklep Internetowy w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.

4.Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru,niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.


Dane osobowe

1.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgode na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

3.Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierana w celu realizacji złożonego w Sklepie  Internetowym zamówienia,oraz w celu informowania drogą elektroniczną o ofertach handlowych,nowościach,promocjach za zgodą Kupującego.

4.Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ososbowych.

5.Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych,ich poprawiania oraz usunięcia.


Postanowienia końcowe

1.Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego,oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ,oraz  zmianie Kodeksu Cywilnego.

3.Umowa  sprzedaży  towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

4.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.